ביטול הגבלה בחשבון הבנק

ביטול הגבלה בחשבון הבנק

למשרדנו ניסיון רב ומוכח בביטול הגבלת חשבון הבנק, בשיטות ייחודיות 

הבנק הפך את חשבונך למוגבל? לעתים יש מוצא 

מאמר שפורסם ע"י משרדנו בנושא- החשבון שלך הפך למוגבל יש מה לעשות

בעת האחרונה, בעקבות המיתון הכלכלי שפקד את הכפר העולמי הגלובאלי בכלל ואף את מדינתנו בפרט, וכן בעקבות מספר חוקים, תקנות והוראות שהעביר בנק ישראל בשנים האחרונות, הקשיחו הבנקים את מדיניות מתן האשראי כלפי לקוחותיהם, גדולים וקטנים, עסקיים ופרטיים כאחד. 

התוצאה - הקטנת מסגרות האשראי באופן חד צדדי, או סירוב להגדלתן בהתאם לדרישות העסק, עובדה שהביאה באופן ישיר ואף מיידי לחריגות ממסגרות האשראי. 

התוצאה הנלווית כמעט תמיד היא אי כיבוד התחייבויות כספיות בחשבון, החורגות ממסגרת האשראי לרבות החזרת שיקים והגבלת החשבון, אולם לא זאת בלבד. 

הגבלת החשבון מבשרת מיידית על החרפה במערכת היחסים אל מול הבנק, הגוררת אחריה צמצום ואף ביטול מסגרות אשראי קיימות, העמדת אשראי והלוואות שניתנו בחשבון לפירעון מיידי תוך איום בהגשת תביעה משפטית ואף הוצאה לפועל של האיום. 

החרפה זו אינה מוצאת ביטוי רק ביחסים בין הלקוח לבין הבנק, אלא שיש לה משמעות רוחבית שתפגע בלקוח, בעסקו ובשמו הטוב אל מול לקוחותיו, ספקיו, לרבות לקוחות/ספקים פוטנציאליים, שכן הנתונים בדבר הגבלת החשבון יפורסמו במאגרי מידע רבים. מדובר בכתם שיידבק לאורך שנים ותוצאותיו עשויות להיות הרסניות. 

לפיכך מומלץ לבדוק אפשרות של ביטול ההגבלה בחשבון וסילוק הכתם גם במקרים בהם הוטלה ההגבלה עוד חודשים קודם לכן. 

עו"ד רונן גריסרו מכהן כחבר בועדת בנקאות של לשכת עורכי הדין וכן בועדת הוצאה לפועל של מחוז תל אביב. 

מתי יוגבל החשבון? 

על פי הוראות חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981, אם חזרו בחשבון עשרה שיקים בתוך תקופה של 12 חודשים, יביא הדבר להגבלת החשבון והבנק מחוייב לדווח על ההגבלה לבנק ישראל.הגבלה על החשבון תחול למשך שנה אחת מיום ההגבלה. 

מה המשמעות המעשית של הגבלת החשבון? 

לקוח מוגבל אינו רשאי למשוך שיקים על החשבון בתקופת ההגבלה
לקוח מוגבל אינו רשאי לפתוח חשבון בבנק אחר
המעמד של לקוח מוגבל אינו מרפה במשך מספר שנים ולמעשה עד תום 3 שנים אחרי תום ההגבלה ומשמש נורת אזהרה לבנקים אחרים ולקוחות עסקיים באופן שמעיב על הפעילות ורובץ ככתם וכאות קין על הלקוח.
יחד עם זאת אין מניעה להמשיך לנהל את החשבון המוגבל בכל פעילות שאינה משיכת שיקים, כגון תשלום במזומן ו/או באמצעות מתן הוראות תשלום מהחשבון, תשלום באמצעות כרטיס אשראי וכדומה
בדיוק מהסיבה הזו מומלץ בחום ללקוח או בעל עסק היודע שחזרו בחשבונו חמישה שיקים ויותר לפנות מיידית לעו"ד העוסק ומתמחה בתחום בכדי להתייעץ ובמידת האפשר לנקוט בהליכים מידיים למניעת ההגבלה ולחילופין להערכות מתאימה מבעוד מועד

מה ניתן לעשות?

החוק מאפשר לבעל החשבון לפנות אל בית המשפט בהליך ערער/ערעור על ההגבלה שהטיל הסניף על החשבון בניסיון לגרוע אחד או יותר שיקים מרשימת השיקים שהביאו להגבלה, ובכך לבטל את ההגבלה
במידה ואתה סבור כי קיימות סיבות טובות לגריעת אחד או יותר שיקים מתוך הרשימה, מומלץ לפנות מיידית להתיעצות עם עורך דין העוסק בתחום
יש להדגיש כי אלמנט הזמן במקרה זה הנו קריטי להצלחת ההליך שכן ערעור כנ"ל רצוי ונחוץ להגיש בתוך ימים ספורים מיום קבלת ההודעה בדבר ההגבלה בחשבון
מאחר ובירור ההליך המשפטי עשוי לקחת מספר חודשים, ניתן במקרים המתאימים להגיש בד בבד עם הגשת הערעור בקשה למתן צו מניעה זמני המורה לסניף הבנק לעכב את הגבלת החשבון עד להכרעה בבירור. במידה ויינתן צ כמבוקשו, תעוכב ההגבלה מייד ועד להכרעה כאמור וכתוצאה מכך תוכל להמשיך ולנהל את חשבונך באופן רגיל 

מתי יאפשר בית המשפט בדרך כלל לגרוע שיק/ים מרשימת עשרת השיקים שחזרו והביאו להגבלת החשבון?

כאשר הבנק סירב לפרוע שיק מחמת טעות
כאשר הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון, ובלבד שהתקיימו שניים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במהל 60 הימים לאחר שהבנק קיבל את הודעת העיקול
כאשר יש ללקוח יסוד סביר להניח שלבנק היתה חובה לפרוע את השיק לאור נימוקים שונים
כאשר חזרת השיק נבעה מכך שהלקוח לא יכול היה לטפל בענייניו מנימוקים שונים

הנכם מוזמנים לקבוע פגישה במשרדנו, הממוקם במגדל ב.ס.ר 3 רח' כנרת 5 בני ברק, לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ללא כל התחייבות על ידי מומחה בתחום ותוך שמירה על סודיות מלאה וצנעת הפרט.

צור קשר

נשמח תמיד לעמוד לצידכם

לייעוץ טלפוני ראשוני או לתיאום מועד לפגישת התרשמות במשרדנו השאירו פרטים