ייצוג בתביעות מול בנקים והסדרי פריסת חובות

ייצוג בתביעות מול בנקים והסדרי פריסת חובות

התמודדות עם המערכת הבנקאית עשויה להיות טראומטית ומרתיעה למי שאינו מורגל בכך, במיוחד באם מדובר בהתמודדות עם תביעה בנקאית. על כן לא מומלץ להתמודד לבד אלא לפנות ולהוועץ בעו"ד טוב ומוכר העוסק בתחום.
 
מאמר שפורסם ע"י משרדנו בנושא - התמודדות מול הבנק במקרה של חוב


עו"ד בעל ניסיון ומומחיות בהתמודדות מול המערכת הבנקאית מסוגל לבחון את טיב ואיכות טענותיך, להציג בפניך את האופצוית המשפטיות והאופרטיביות העומדות לרשותך, ולהדריך כיצד רצוי להמשיך ולהתמודד תוך בחינת מערכת הסיכויים והסיכונים העומדת בפניך. 

בכדי להתמחות כהלכה ולהתמקצע בתביעות נגד בנקים ובכל הקשור בניהול משא ומתן לקראת הסדרת פריסת חובות, נדרשת הבנה של המערכת הבנקאית "מבפנים". מן הידועות היא כי לרשות הבנקים השונים עומדות סוללות של עורכי דין מהשורה הראשונה זאת לבד מהמחלקות המשפטיות העצמאיות הפועלות בכל בנק. לפיכך רצוי ומומלץ לפנות בנושאים אלה למשרד עורכי דין בעל ניסיון קודם במערכת הבנקאית וניסיון מוכח שנצבר בעקבות זאת. 

מייסד המשרד - עו"ד רונן גריסרו, שימש בעבר בתפקידו במשרדים קודמים כעורך דין חיצוני למספר תאגידים בנקאיים לרבות בנק לאומי ובנק לאומי למשכנתאות וצבר עקב כך ניסיון משפטי יקר ורחב במתן יעוץ לתאגידים בנקאיים בתביעות כספיות כנגד לקוחות הבנק ובמימוש משכונות ומשכנתאות באמצעות מערכת ההוצאה לפועל. לפיכך ייצוג לקוחותינו בתביעות בנקים מתבסס על הבנה מעמיקה של המערכת באופן המאפשר למשרדנו להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי ביותר תוך ניצול יתרון יחסי זה בתביעות בנקים. 

עו"ד רונן גריסרו מכהן כחבר בועדת בנקאות של לשכת עורכי הדין וכן בועדת הוצאה לפועל של מחוז תל אביב. 

מערכת היחסים המתקיימת בין בנק ובין לקוחו הנה מערכת יחסים מיוחדת המבוססת על אימון שרוחש הלקוח כלפי הבנק. במסגרת מערכת יחסים זו חב הבנק כלפי לקוחו בחובות נאמנות/אמון וחובות זהירות מוגברות לגביהן יכול הלקוח לצפות כי במידה והבנק יפר חובות אלה כלפיו, עלול הוא להינזק מכך. 

כבר נפסק כי ניתן להגדיר תאגיד בנקאי כ"סוכנות חברתית" אשר מוטלות עליה חובות אמון וזהירות מוגברות ומכוח הגדרה זו חובה חלה על הבנק למנוע כל תוצאה בלתי רצויה שכזו, מקום שניתנו בידה הכלים לעשות כן. 

במישור תביעות נגד בנקים, מתן הלוואה ורישום שעבוד על נכס כבטוחה להחזר הלוואה הנן לכל הדעות פעולות שלגביהן חב בנק חובות אמון וזהירות מוגברות כלפי ממשכן, ולפיכך חלה על הבנק חובה להסביר לממשכן באופן ראוי ובהיר את משמעות המסמכים עליהם הוא עומד לחתום, את היקף תחולתם ואת ההשלכות והסיכונים האפשריים כתוצאה מהחתימה, ואין בנק יוצא ידי חובתו בהסתמכו על ניסוחים כלליים וגורפים בשטר המשכנתא או על הסבר כללי הניתן במעמד חתימת השטר. 

בתביעות נגד בנקים נתפס הבנק ו/או מי מנציגיו כאיש מקצוע מיומן ובעל ניסיון, שברוב המקרים מפעיל מיומנותו אל מול האזרח שאינו מצוי בחומר המקצועי ולעיתים גם בעובדות לאשורן, ועל כן עליו לפעול לטובת האזרח/הלקוח. במידה והלקוח נדרש להמציא בטוחות, הדבר יוצר מיידית על הבנק את הנטל לקיים את כל חובותיו כלפי הלקוח, הן מכח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), והן מכח הוראות ספציפיות בחוק החוזים (חלק כללי). 

בנק סביר, מקצועי והגון צריך וחייב לדעת כי מכח עיקרון תום הלב, חלה עליו חובת גילוי מוגברת בהחתימו את הממשכן על הלוואות ובטוחות להבטחת תשלום ההלוואות, עליו למסור מידע מספיק על השלכותיו של המסמך עליו הלקוח עומד לחתום, לרבות מידע מפורט לאיזה צורך ניתנת ההלוואה ומה מצב החובות של הלווה נכון ליום החתימה. חובות הבנק מתעצמות כאשר מדובר ב"משכון חינם" והמשכון שעל פיו משעבד אדם נכס להבטחת חובותיו של אדם אחר, שאז מוטלת על הבנק החובה להגדיר בשפה ברורה ופשוטה את היקף הסיכון ולוודא כי הדברים הוסברו כדבעי וכי הובנה נפקותם. החבות היא של הבנק והוא אינו יכול להטילה או להעבירה לאחר ואף אינו יכול להסתמך על כך שאותו אחר יקיים את החבות במקומו ובכך לפתור עצמו מחבותו. 

בתביעות נגד בנקים, כאשר ניתן להוכיח בראיות טובות שהבנק הפר את חובותיו כנ"ל כלפי לקוח וכי אילולא הפר חובות אלה הנובעות מיחסי בנק – לקוח, קיים יסוד להניח שהלקוח היה נמנע מלהתקשר עם הבנק בהסכם הלוואה או הסכם משכון, קיימת עילת תביעה ממשית כנגד הבנק. 

יש לציין כי משרד עו"ד רונן גריסרו מטפל גם בעניינים הבאים: תביעות כספיות, ליטיגציה, ליקויי בנייה הוצאה לפועל וגבייה, לווי ועריכת הסכמים, מקרקעין, רשלנות רפואית וניתוחים פלסטיים, תאונות דרכים, תביעות נזיקין, לשון הרע, ייעוץ לתאגידים, צוואות וירושות, פירוקים ופשיטות רגל, ועוד.


הנכם מוזמנים לקבוע פגישה במשרדנו, הממוקם במגדל ב.ס.ר 3 רח' כנרת 5 בני ברק, לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ללא כל התחייבות על ידי מומחה בתחום ותוך שמירה על סודיות מלאה וצנעת הפרט.
נשמח לתאם עבורך מועד לפגישת התרשמות במשרדנו.
באפשרותך לתאם מועד לפגישה באמצעות הטלפון למס' 03-6174024 או באמצעות הפקס למס' 03-5705008

צור קשר

נשמח תמיד לעמוד לצידכם

לייעוץ טלפוני ראשוני או לתיאום מועד לפגישת התרשמות במשרדנו השאירו פרטים